marți, 17 ianuarie 2017

Curs: CROITORIE

De ce să alegi cursul nostru de CROITORIE? 
Prin orele de pregătire practică și teoretică parcurse în cadrul cursului vă veţi forma deprinderi de interpretare corectă a documentației tehnice, de utilizare rațională a materiilor prime și materialelor, de identificare și remediere a factorilor care influențează calitatea produselor de îmbrăcăminte.
Vă veţi forma deprinderi de deservire a utilajelor, reglarea și repararea acestora, veți aplica normele de protecția muncii.
Aceste deprinderi sunt importante pentru practicarea cu succes a meseriei de CROITOR, pentru integrarea pe piaţa muncii internă şi europeană.
Data incepere: 10/02/2017
Perioada inscrieri: 17/01/2016 - 09/02/2017
Organizator: EDUCONS

Pentru mai multe detalii: click aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu